Τρίτη, Νοεμβρίου 04, 2008

Perfectly balanced


Στο περιοδικό. Δίπλα δίπλα.
Perfectly balanced.